List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Bojar, W. Short information on progress in MACSUR 2014 Format UTP 68 C6 - 63
Bojar, W.; Dzieza, G.; Sikora, M.; Spiewak, J.; Wyszkowska, Z.; Januszewski, A.; Zóltowski, M. Wybrane metody ograniczania dzialania czynników ryzyka w rolnictwie w swietle wspólczesnych wyzwan (Selected methods of limiting of risk factors in agriculture in a view of contemporary challenges) Y ograniczania dzialania czynników ryzyka w rolnictwie 2014 Roczniki naukowe ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich 101(4) 7-18
Bojar, W.; Knopik, L. Application of Markov chains approach for expecting extreme precipitation changes having impact on food supply 2014
Bojar, W.; Knopik, L.; Żarski, J. Integrated assessment of business crop productivity and profitability for use in food supply forecasting 2014
Bojar, W.; Knopik, L.; Zarski, J. Integrated assessment of business crop productivity and profitability for use in food supply forecasting 2014 FACCE MACSUR Reports 3 Sp3-7