List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Bojar, W.; Dzieza, G.; Sikora, M.; Spiewak, J.; Wyszkowska, Z.; Januszewski, A.; Zóltowski, M. Wybrane metody ograniczania dzialania czynników ryzyka w rolnictwie w swietle wspólczesnych wyzwan (Selected methods of limiting of risk factors in agriculture in a view of contemporary challenges) Y ograniczania dzialania czynników ryzyka w rolnictwie 2014 Roczniki naukowe ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich 101(4) 7-18