| 
Citations
 | 
   web
Bojar, W. (2014). Short information on progress in MACSUR (Vol. 68 C6 -).
toggle visibility
Bojar, W., Dzieza, G., Sikora, M., Spiewak, J., Wyszkowska, Z., Januszewski, A., et al. (2014). Wybrane metody ograniczania dzialania czynników ryzyka w rolnictwie w swietle wspólczesnych wyzwan (Selected methods of limiting of risk factors in agriculture in a view of contemporary challenges) Y ograniczania dzialania czynników ryzyka w rolnictwie. Roczniki naukowe ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, 101(4), 7–18.
toggle visibility
Bojar, W., & Knopik, L. (2014). Application of Markov chains approach for expecting extreme precipitation changes having impact on food supply..
toggle visibility
Bojar, W., Knopik, L., & Żarski, J. (2014). Integrated assessment of business crop productivity and profitability for use in food supply forecasting. FACCE MACSUR Mid-term Scientific Conference, 3(S) Sassari, Italy.
toggle visibility
Bojar, W., Knopik, L., & Zarski, J. (2014). Integrated assessment of business crop productivity and profitability for use in food supply forecasting (Vol. 3).
toggle visibility